Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów! #StopPowodzi Za…

Powiązane artykuły


Zwiększamy bezpieczeństwo 🛡 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów! #StopPowodzi

Zakończyliśmy budowę kompleksowego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, których głównym elementem są 4️⃣ poldery – suche zbiorniki przeciwpowodziowe na rzece 💦 Modle. Wzmocnią one ochronę regionu przed skutkami powodzi wywołanych deszczami nawalnymi. ⛈

Skuteczniejszą ochronę zyskało 2000 osób. 💪 Dzięki realizacji zadania zabezpieczyliśmy też 192,5 ha powierzchni gruntów, a także znajdujące się na terenie gmin gospodarstwa rolne oraz obiekty mieszkalne, przemysłowe i użyteczności publicznej.

Inwestycję o wartości ponad 14 mln zł zrealizowaliśmy przy 85% wsparciu środków finansowych UE. 🇪🇺

Więcej informacji o zrealizowanych pracach i efektach dla mieszkańców i regionu znajdziecie na 👉

RZGW w Warszawie Ministerstwo Infrastruktury Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Fundusze Europejskie


Źródło: Wody Polskie

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne