Zasady i warunki

Witamy w Wędkarstwo Federowe!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z Serwisu Wędkarstwa Federowego znajdującego się pod adresem https://wedkarstwo-feederowe.pl/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z Wędkarstwa Federowego, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega prawu obowiązującemu w Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Korzystamy z plików cookie. Wchodząc na stronę Wędkarstwa Federowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Wędkarstwa Federowego.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Wędkarstwo Federowe i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zawartych w Wędkarstwo Federowe. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Wędkarstwa Federacyjnego do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Ponownie opublikuj materiał z Wędkarstwa Federowego
Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z Wędkarstwa Federowego
Powielania, powielania lub kopiowania materiałów z Wędkarstwa Federacyjnego
Redystrybuuj treści z Wędkarstwa Federowego
Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia. Nasze warunki zostały utworzone za pomocą generatora warunków H-supertools.

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Wędkarstwo Federowe nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje Komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Wędkarstwa Federacyjnego, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Wędkarstwo Federowe nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na ta strona internetowa.

Wędkarstwo Federowe zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy oraz usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej lub prezentowania działań handlowych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz Wędkarstwo Federowe niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.