Wędkarstwo w dawnej Polsce. Czy Wiecie, że… Najpełniej ten rodzaj rekreacji na ziemiach polski…

Powiązane artykuły


?? ?? ??
Wędkarstwo w dawnej Polsce.
Czy Wiecie, że…

Najpełniej ten rodzaj rekreacji na ziemiach polskich
rozwinął się w zaborze austriackim, gdzie stosunki
prawne w wielonarodowej monarchii były najbardziej
liberalne, wyższe klasy społeczne bardziej zamożne
i mniej uwikłane w walkę z zaborcą o utrzymanie
narodowej, językowej i kulturalnej odrębności niż
3 w pozostałych zaborach. Dlatego widok ubranego w ówczesny sportowy strój wędkarza łowiącego ryby, najczęściej łososiowate, nie budził sensacji, gdyż i ludność miejscowa łowiła ryby, ale traktowała te zajęcie wyłącznie utylitarnie, gdyż ryby stanowiły poważne uzupełnienie na ogół jarskiego jadłospisu uboższych mieszkańców. Sport wędkowy, jak ówcześni mówili, wzorowany był na tradycjach zachodnich spopularyzowanych przez ówczesne elity, z których do najbardziej znanych należeli hr. Alfred i Artur Potoccy


Źródło: Polski Związek Wędkarski

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne