Udrażniamy bariery migracyjne na Sole, Skawie i górnej Wiśle Dzięki naszym działaniom udrożnimy nie…

Powiązane artykuły


Udrażniamy bariery migracyjne na Sole, Skawie i górnej Wiśle ? Dzięki naszym działaniom udrożnimy niebieski korytarz migracji ? na długości 87,7 km. Projekt jest współfinansowany przy wsparciu Funduszy Europejskich ?? a koniec prac planujemy jeszcze w tym roku.

? Na Wiśle przebudowujemy obiekty hydrotechniczne – Węzeł Dwory i Węzeł Smolice, co pozwoli udrożnić korytarz migracji pomiędzy ujściami Soły i Skawy.
? Na Sole budujemy przepławkę w Bielanach i modernizujemy w Broszkowicach, co pozwoli udrożnić korytarz migracji od Zbiornika Czaniec do ujścia rzeki.
? Na Skawie realizujemy przepławki w Wadowicach, Grodzisku i Podolszu, co pozwoli udrożnić korytarz migracji od Zbiornika Świnna Poręba do ujścia rzeki.

Zastosowana technologia uwzględnia zarówno rozwiązania techniczne ⚙️ jak i seminaturalne ? Pomyśleliśmy również o ułatwieniach dla kajakarzy ?‍♂️ którzy korzystają ze szlaków wodnych Soły i Skawy.

Realizacja projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” pozwoli na zapewnienie zwierzętom żyjącym w środowisku wodnym ? swobodnej migracji, która ma ogromne znaczenie w kontekście odbudowy cennych ekosystemów. Przyczyni się to do ochrony bioróżnorodności i wpłynie na poprawę stanu jednolitych części wód powierzchniowych ?

? Łączny koszt realizacji projektu wynosi niemal 56 mln zł.


Źródło: Wody Polskie

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne