Progi da się lubić | Wiadomości Wędkarskie

Powiązane artykuły


Maksym Łaszewski: “Progi jako przejaw regulacji rzek wywołują u mnie negatywne emocje. Jednak z czasem przekonałem się, że można na nich skutecznie łowić
i latem, i zimą, a wielkość ryb nawet przerosła moje oczekiwania.

Pod pojęciem progu mam na myśli betonową budowlę hydrotechniczną, mającą na celu stabilizację dna niewielkich, żwirowo-kamienistych cieków i strumieni. Progi, którymi licznie zabetonowano w XX wieku większość dopływów m. in. Skawy, Soły, Raby i Dunajca oraz górną Wisłę, a także wiele rzeczek nizinnych, są zbudowane w podobny sposób. Napływowa część progu to tzw. korona, która jest usytuowana poprzecznie do koryta i obejmuje całą jego szerokość. Poniżej znajduje się wybetonowana niecka wypadowa, z reguły o planie prostokąta, zakończona poprzeczną do nurtu opaską stabilizującą. Niecki progów odznaczają się zróżnicowaną głębokością – niektóre z nich mają nawet 2 m głębokości, szczególnie tuż poniżej spadku wody z korony.

Prądy i cyrkulacja

Omawiając progi należy wspomnieć o charakterystycznym układzie prądów, tworzących się w ich obrębie. Napływ na koronę progu odznacza się z reguły laminarnym charakterem przepływu – woda jest gładka niczym tafla wody w jeziorze. W niecce poniżej korony progu układ ten jest już jednak zdecydowanie bardziej skomplikowany. Tuż poniżej miejsca spadku wody tworzy się tzw. odwój, mający postać komórki cyrkulacyjnej. Woda opadająca z korony progu częściowo odpływa przy dnie w dół niecki, a częściowo odbija się i unosi, płynąc wstecznie w kierunku korony. Z tego powodu w obrębie niecki często zostają uwięzione przedmioty, odznaczające się znaczną wypornością (np. fragmenty drewna, a także – niestety – liczne śmieci) – odwój uniemożliwia bowiem ich spływ w dół niecki. Długość odwoju jest uzależniona przede wszystkim od wysokości spadu wody z korony oraz głębokości niecki. Poniżej komórki cyrkulacyjnej odpływ wody następuje już w całej objętości w dół niecki, uspokajając się i zwalniając, aż do betonowej opaski stabilizującej. Schemat typowego progu wraz z układem prądów wody przedstawiłem na rysunku.

Taktyka w progu

Ryby chętnie przebywają w obrębie niecki poniżej korony progu i to praktycznie przez cały rok. Niecki stanowią bowiem nierzadko najgłębsze miejsca w rzece, stając się w rezultacie ostoją największych ryb na danym odcinku. Ponadto, spadająca z korony progu woda niesie ze sobą pokarm oraz natlenia się nieznacznie, co jest szczególnie ważne podczas niskich stanów wody latem. W przypadku rzek i strumieni górskich w miejscach tych stacjonują głównie …”

Maksym Łaszewski na stronie 50 WW 7/22 opisał jak łowić muchówką na uregulowanych odcinkach strumieni górskich i nizinnych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów do artykułu:
Progi da się lubić. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty, zgłoś go za pomocą linku “zgłoś”.


Żródło:
Link do artykułu

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne