Interwencja Ministra w sprawie obwodów rybackich

Powiązane artykuły


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wezwało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do pilnego podjęcia działań prowadzących do oddawania w użytkowanie w drodze konkursów obwodów rybackich. W skierowanym do dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP piśmie z dnia 22 grudnia 2022 r. minister Henryk Kowalczyk zobowiązał także do stosowania wcześniejszego i zatwierdzonego przez MRiRW w 2019 roku wzoru umowy użytkowania obwodu rybackiego. Według szefa resortu przygotowany obecnie przez PGW WP nowy dokument narusza zasadę równowagi stron i jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Więcej na ten temat przeczytacie:

Interwencja Ministra w sprawie obwodów rybackich

Źródło: Polski Związek Wędkarski

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne