Chcesz być wędkarzem? Nic trudnego. Trzeba wyrobić kartę wędkarską i uiścić stosowne opłaty za składki. Stawki PZW i Wód Polskich

Powiązane artykuły


Miłość do ryb nie wystarczy, aby zostać wędkarzem. Potrzebne są wiedza oraz odpowiednie uprawnienia. Podstawowym dokumentem jest karta wędkarska, to swego rodzaju dowód i prawo jazdy dla amatora łowienia, niezależnie od miejsca połowu. Na akwenach Polskiego Związku Wędkarskiego trzeba też mieć uiszczoną opłatę wpisową oraz składki członkowskie. W przypadku łowisk Wód Polskich zasady są podobne, karta jest kluczowa, jednak po uiszczeniu odpowiedniej sumy wydawane jest jedno zezwolenie roczne lub okresowe w obwodach danego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Spis treści

Miejsc do łowienia ryb jest w Polsce dużo, jednak trzeba wiedzieć, kto nimi zarządza. Każda woda ma bowiem właściciela. Warunkiem niezbędnym do uprawiania hobby jest posiadanie karty wędkarskiej, dokument obowiązuje w całym kraju, zarówno na terenach Polskiego Związku Wędkarskiego, jak i Wód Polskich. Jeśli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadać trzeba też zezwolenie. Trzeba wcześniej sprawdzić, których obszarów dotyczy. Alternatywę zawsze mogą stanowić łowiska prywatne.

Za egzaminy w kierunku karty wędkarskiej odpowiada PZW. Karta wydawana jest przez starostę po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu we właściwym miejscu zamieszkania. Aplikujący musi mieć wiedzę dot. zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, czyli m.in. okresów ochronnych ryb i zakazów.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę – czytamy na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego.

Opłata za wyrobienie karty sięga 30 zł, różnice mogą być nieznaczne w odniesieniu do okręgu, do tego na dalszym etapie dochodzą opłaty urzędowe, fotografie i znaczki. W celu przystąpienia do egzaminu trzeba udać się do najbliższej siedziby koła.

Co ciekawe, od przyszłego roku karta wędkarska może zostać zlikwidowana. Obecnie jej brak grozi karą grzywny do 500 zł. Wody Polskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury pracują nad tym, aby w 2023 r. system zarządzania obwodami rybackimi był jednolity. W praktyce oznacza to też odejście od posiadania dokumentu.

– Chcemy dojść do tego, by wędkowanie sprawiało przyjemność, a nie było obwarowane trudnym obowiązkiem zdawania egzaminów, zgłaszania się do jakiegoś koła, czy opłacania składek, które przecież można by uiszczać elektronicznie – mówił na początku roku Janusz Wrona, dyrektor Departamentu Rybactwa Wód Polskich.

O ile część środowiska wędkarskiego popiera ten pomysł, niektórzy są zdania, że brak egzaminowania wędkarzy doprowadzi do sytuacji, w której za wędkę złapią osoby niemające pojęcia o rybach i zasadach łowienia.

Łowiąc na obszarach administrowanych przez PZW, do legalnego zarzucania wędką uprawniają nas trzy dokumenty: karta wędkarska, legitymacja członkowska (tam są informacje o opłaconych składkach) oraz zezwolenie na dany rok kalendarzowy.

Obecnie składki członkowskie PZW 2022 wynoszą:

 • składka członkowska – 100 zł,
 • składka członkowska ulgowa 50 proc. – 50 zł,
 • składka członkowska ulgowa 75 proc. – 25 zł.

Dodatkowo członek zwyczajny PZW musi uiścić opłatę w wysokości 25 zł + 5 zł za legitymację, członek uczestnik płaci tylko 1 zł + opłaca legitymację. W 2023 roku opłaty wzrosną.

Składki członkowskie PZW 2023 wyniosą:

 • składka członkowska – 150 zł,
 • składka członkowska ulgowa 50 proc. – 75 zł,
 • składka członkowska ulgowa 75 proc. – 38 zł,
 • wpisowe – 30 zł dla członka zwyczajnego,
 • legitymacja członkowska – 10 zł.

Oprócz ogólnopolskiej stałej składki członkowskiej, trzeba też uregulować składkę na ochronę i zagospodarowanie wód. Warto wspomnieć, że w zależności od okręgu kwoty mogą się różnić. Przykładowo: na Mazowszu za składkę pełną (wody nizinne i górskie) obecnie płaci się 230 zł, za niepełną (bez wód górskich) 180 zł. Co ciekawe, w przypadku opłaty niepełnej nie stosuje się ulg tak, jak przy pełnej. W 2023 r. stawki podniosą się kolejno do 280 zł i 220 zł. Podobnie inne okręgi będą zmuszone podwyższyć ceny.

W 2022 roku Wody Polskie zdecydowały o wprowadzeniu jednej opłaty na swoich terenach, jest to tzw. opłata krajowa. Program „Nasze Łowiska” obejmuje coraz więcej obwodów, na koniec listopada 2022 r. było ich już 87.

Obecne stawki 2022 za zezwolenia:

 • koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250 zł brutto,
 • koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 125 zł brutto,
 • koszt dopłaty za łowienie z łodzi wynosi 50 zł brutto – można łowić tylko w obwodach i łowiskach, na których jest to dopuszczalne według regulaminu.

W 2023 roku koszty łowienia podniosą się. Zapłacimy:

 • za zezwolenie na amatorski połów ryb wędką z brzegu – 350 złotych,
 • za ulgowe zezwolenie (dla osób poniżej 18. roku życia) na amatorski połów ryb wędką z brzegu – 175 złotych,
 • za połów z jednostki pływającej – 50 złotych.

Źródła: PZW, Wody Polskie

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl

Materiały promocyjne partnera


Żródło:
Link do artykułu

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne