Abonament radiowo-telewizyjny w 2023 r. Stawki, kary za niepłacenie abonamntu RTV, zwolnienia z opłat

Powiązane artykuły


Abonament radiowo-telewizyjny muszą opłacać wszyscy użytkownicy telewizorów i odbiorników radiowych. W 2023 roku stawki wzrosną o 10 proc. i wyniosą: za radio – 8,70 zł miesięcznie, za telewizor lub telewizor i radio – 27,30 zł miesięcznie. Osoby, które uiszczą opłatę do 25 stycznia 2023 roku, otrzymają 10-procentową zniżkę. Natomiast uprawnieni, którzy opłat nie wnoszą, muszą liczyć się z karami.

Abonament RTV, czyli abonament radiowo-telewizyjny, co miesiąc muszą opłacać użytkownicy odbiorników radiowych i telewizyjnych, obowiązek ten wynika z ustawy. W2023 r. roku stawki wyniosą:

 • za jeden miesiąc za radio – 8,70 zł (za cały rok – 104,40 zł),
 • za jeden miesiąc za telewizor lub telewizor i radio – 27,30 zł (za cały rok – 327,60 zł).

Osoby, które się pośpieszą i dokonają wpłaty za cały rok do 25 stycznia 2023 r., otrzymają 10-procentową zniżkę. Abonament jest naliczany jednorazowo bez względu na to, z ilu urządzeń korzystamy. Co więcej, muszą go opłacać również ci, którzy korzystają z telewizji kablowej, satelitarnej lub platformy cyfrowej, a także osoby, które mają radio w samochodzie.
Jeśli nie opłacimy abonamentu, możemy zapłacić karę, która wynosi 819 zł zł
(30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej). Osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić abonament, muszą opłacić zaległy rachunek wraz z odsetkami. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy w terminie 7 dni opłacić należność. Jeśli nie przyniesie to skutku, sprawa może zostać skierowana do Urzędu Skarbowego. W 2021 roku wystawiono aż 122 tys. wezwań do zapłaty.

 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim,
 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby, które otrzymują rentę socjalną,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby z pierwszą grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
 • osoby z prawem do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, 
 • osoby, które otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny,
 • osoby niesłyszące i niewidome,
 • osoby ze statusem weterana poszkodowanego.

ZOBACZ TEŻ:

Poczta Polska przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu telewizora. Ile pieniędzy można otrzymać?

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl


Żródło:
Link do artykułu

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne