99 inżynierów z Podlaskiego otrzymało uprawnienia budowlane. Zobacz ślubowanie w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Powiązane artykuły


W piątek 16 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Zobacz galerię(7 zdjęć)

Jesienną sesję, podsumował szczegółowo Krzysztof Falkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.
W wyniku przeprowadzonego egzaminu Podlaska OKK nadała łącznie 99 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym:

  • 35 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  • 8 w specjalności inżynieryjnej mostowej,
  • 11 w specjalności inżynieryjnej drogowej,
  • 1 w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • 1 w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
  • 5 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej,
  • 19 w specjalności „sanitarnej”,
  • 19 w specjalności „elektrycznej”.

Sesja składała się z dwóch osobnych części – testowej oraz ustnej. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 116 osób, zdało 100 osób, co daje 86% zdawalności. Natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 111 osób a zdało 99, co daje 89% zdawalności. W całej Polsce liczba pytań dla odpowiednich zakresów jest identyczna, a pytania dostosowane do specjalności nadawanych uprawnień budowlanych.

Podczas uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia złożyły ślubowanie, a przyjął je Przewodniczący Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk i Przewodniczący OKK POIIB Krzysztof Falkowski. Ślubowanie odczytała Pani Magdalena Sztukowska, która z wysokim wynikiem zdała egzamin.

Świadkami wydarzenia byli bliscy uprawnionych, ale także przedstawiciele Okręgowej Rady POIIB, Elżbieta Sacharewicz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Koordynator, Tadeusz Maciak Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz egzaminatorzy.

Ozdobą uroczystości był koncert docenianego na arenie międzynarodowej Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku pod batutą jego założycielki Anny Olszewskiej.

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl


Żródło:
Link do artykułu

Więcej artykułów

REKLAMAspot_img

Popularne